Sword of the Stars

Sword of the Stars header Het team achter Home World: Cataclysm is terug met Sword of the Stars en heeft het 4X genre nog niet achter zich gelaten. Dus gaat heen, eXplore,
eXpand, eXploit en eXterminate, deze keer met toevoeging van een 3D-kaart en real-time combat resolution in een 3D-omgeving.

Platforms en releasedata

PC30 November -0001