Privacyverklaring

Gamersnet kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Gamersnet, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gamersnet verstrekt. Gamersnet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je e-mailadres
– Je IP-adres
– Je ingame nickname(s)
– Je woonplaats

Gamersnet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je kunt je gegevens op elk moment wijzigen of verwijderen via je profielpagina. Gamersnet verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, alleen indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Gamersnet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gamersnet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Gamersnet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gamersnet bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gamersnet te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gamersnet heeft hier geen invloed op. Gamersnet heeft Google geen toestemming gegeven om via Gamersnet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of vewijderen

Je hebt altijd het recht en de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je gegevens op elk moment wijzigen via je profielpagina.

Gamersnet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gamersnet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gebruik van Gamersnet.nl

De informatie op Gamersnet is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Gamersnet zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gamersnet garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Gamersnet wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van Gamersnet staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Gamersnet niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Gamersnet. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Gamersnet en bronvermelding. Beelden, bestanden en andere content afkomstig van een spel blijft eigendom van de respectievelijke ontwikkelaar van het spel en vallen volledig onder hun copyright-rechten.

Gamersnet behoudt het recht om in te grijpen op elke manier die zij nodig acht om iedere vorm van misbruik/misdragingen tegen te gaan of te voorkomen. Als er sprake van twijfel is, dan is de beoordeling van de betrokken moderator of redacteur doorslaggevend.

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet verstrekt aan derden of gebruikt voor commercieel gewin. Hieronder vallen onder andere IP-adressen en verborgen email adressen van gebruikers.

Voor verdere vragen verwijzen we door naar onze contactpagina.

Gamersnet is onderdeel van Kabrio Entertainment, Rotterdam