Rule of Rose

Rule of Rose header Rule of Rose speelt zich af in de jaren dertig van Engeland. Vreemd genoeg worden hier de regels bepaald door de club Red Crayon Aristocrats, een groep gevaarlijke kinderen. Jij speelt als een ongelukkig meisje genaamd Jennifer die na een angstaanjagend ongeval met een jonge jongen in de bus, belandt in een wereld waar kinderen de dienst uitmaken. Haar enige vriend is de labrador Brown en samen moeten ze ingewikkelde puzzels oplossen, om uiteindelijk uit de gruwelijke wereld waarin ze is terecht gekomen, te ontsnappen.

Platforms en releasedata

PS229 December 2006

Alle Rule of Rose Artikelen

26/11/2006Teveel kritiek doet Rule of Rose de das om 3