Mario komt naar Animal Crossing in maart

Mario is 35 jaar oud dit jaar en dus kunnen we veel speciale evenementen verwachten. Eén daarvan zal in maart naar Animal Crossing komen, maar voordat het zover is hebben we eerst nog de update voor februari. Middels onderstaande video wordt Festivale aangekondigd. De trotse pauw Pavé komt op 15 februari naar je eiland en deze vreemde vogel zal een dansfeestje organiseren voor het hele dorp. Ook kun je veren verzamelen op je eiland.

Hoewel de update van februari niet heel groot is, zal deze in maart waarschijnlijk aanzienlijker zijn. Aan het einde van de trailer zijn namelijk een Mario Mushroom en Super Star te zien. Maart wordt dus de maand van het hooggeëerde bezoek!

De februari-update zal echter eerst verschijnen, op 28 januari aanstaande.

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren