Wellicht internationale game-opleiding in Breda

Playlogic heeft in samenwerking met de gemeente Breda onderzocht of het mogelijk is een internationale game-opleiding in Breda te starten. Dit onderzoek strekte zich uit onder een aantal creatieve bedrijven, de gemeente Breda en een aantal HBO-instellingen. De NHTV Internationale Hogeschool Breda deed het onderzoek en bekeek of er draagvlak is voor een dergelijke game-opleiding. In 2005 zal er een vervolgonderzoek komen en zal bekeken worden of een en ander daadwerkelijk tot stand gaat komen. Dit vervolg onderzoek zal uit moeten wijzen in welke mate er behoefte is voor deze opleiding en hoe men in het bedrijfsleven hierop aan gaat sluiten.

Playlogic, dat in Breda is gevestigd, en de gemeente Breda zien de komst van een dergelijke opleiding als een creatieve impuls van hun stad en industrie. Er werken in Breda bij Playlogic circa 60 medewerkers, die voor een groot gedeelte niet uit Nederland afkomstig zijn. Een game opleiding, gevestigd in Nederland zou hier verandering kunnen brengen.

Onderzoek wees uit dat er een goede communicatie tussen de bedrijven en de opleiding zou moeten komen, met name over de stage-plaatsen, docenten en werkveldoriëntatie. De drie kernbegrippen daarbij zijn: creativiteit, techniek en marketing.

In Nederland is circa 30 procent van de bevolking in het bezit van een spelcomputer of speelt games op de PC en in totaal zal de omzet in de branche in 2005 circa 30 miljard dollar zijn. Een goede reden voor een opleiding in Nederland.

  1.   
    rensdeman's avatar

    soso het wordt nog wat met Nederland

  2.   
    Gast's avatar

    *zucht* Er is allang een opleiding Games Design & Development in Hilversum die zich puur op het maken van games richt…de opleiding heet immers Games Design & Development! Er zijn vakken zoals 3d-animatie, Game Design, Level Design…gast colleges van mensen uit de industrie. Weet niet wat Playlogic wil bereiken door net te doen alsof wij niet bestaan, maar het wordt wel een beetje irritant zo.