Gameparty.nl en Lanparties.nl gaan voortaan samen verder

Vandaag zijn de wekenlange gesprekken tussen Gameparty en Lanparties.nl afgerond. Lanparties.nl en Gameparty.net fuseren tot één organisatie die zich in zal zetten voor de Lanscene. Dit door niet alleen een community site te maken voor lanpartybezoekers maar ook Lanorganisaties te sponsoren met State of the Art hardware en netwerkapparatuur.

Door de krachten van de crewmembers van beide organisaties te combineren kan Gameparty een nog bredere service bieden aan haar leden, organisatoren en comerciele partners.

Details van de fusie zullen later bekend gemaakt worden.

Voor meer informatie kun je kijken naar de site van GameParty.

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren