Pumpkin Studios opgestaan uit de dood.

Pumpkin Studios, de makers van Warzone2100, is nadat het opgeheven is weer opnieuw van start gegaan. Drie leden zijn opnieuw begonnen onder de naam “Pivotal Games” en werken op dit moment aan een nieuwe 3D engine die gebruikt gaat worden voor de toekomstige spellen die ze gaan uitbrengen. Titels worden niet genoemd, Pivotal heeft ook te kennen gegeven dat ze niet aan een vervolg van Warzone2100 zullen werken omdat Eidos hier de rechten van heeft.

  1.   
    Verwijder Mij!'s avatar

    Edit.